October 24th, 2004

kalihon
  • ausvald

(no subject)

Ячэйка аб'яднанай камуністычнай партыі Ўкраіны ў Канадзе (ОКПУК) распачала бясплатную рэгістрацыю адрэсаў электроннай пошты ў дамэйне @com.unia.ca
  • Current Music
    echion - signal stage