November 28th, 2004

(no subject)

Пуцін 18-ы раз павіньшаваў Януковіча зь пераканаўчай перамогай на прэзідэнцкіх выбарах. Януковіч адказаў, што пашле яго на 3 літары, калі той будзе й далей зьдзеквацца.
  • Current Music
    Пелагея _ Вішня.